STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2016r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY!

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i wc, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17)

Lokal należy do dłużnika: Leszek Bochiński

Położenie nieruchomości: 70-028 Szczecin, ul. Klemensiewicza 18/20

Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     120 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-06-2016r., 

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 79707

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2016r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY!

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się zgodnie z treścią KW z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju (do lokalu przynależy alkowa i kotłownia), o łącznej powierzchni 153,40mkw., z którym związany jest udział 98/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr 36347, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 79707   [NKW: SZ1S/00079707/2]

W wyniku oględzin stwierdzono, że lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego.

Lokal należy do dłużnika: Monika Walczak

Położenie nieruchomości: 70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 63/64/9

 

Suma oszacowania wynosi 232 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     174 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-06-2016r.

więcej >>