STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O I  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-06-2015r. o godz. 09:00 na parkingu firmy Autoholowanie RADEK, Strachocin 50, 73-110 Stargard Szczeciński
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Samochód ciężarowy Mercedes-Benz 1218 Atego E3, 12t, rej. ZS970AV, r. prod. 2004. Pojazd z zabudową skrzyniową oraz żurawiem hydraulicznym ATLAS TEREX, typ 85,2-A2, nr seryjny 100373, rok budowy 2004, moment udźwigu 85kNm. Dodatkowo z lewej strony skrzyni ładunkowej zamontowany bagażnik do przewozu szyb: marka HEGLA, typ B60 28, nr seryjny 28874L, rok budowy 2004, ładowność 2000kg, max wys. ładunku 2800 + 45 mm
Brak kluczy oraz dokumentów od pojazdu.

         1 [szt.]     67 800,00  zł    50 850,00 zł

2.    Samochód ciężarowy MAN 12.210 TGL E3, 12t, nr rej. ZS298CE, rok prod. 2005. Pojazd z zabudową skrzyniową oraz żurawiem hydraulicznym ATLAS TEREX, typ 85,2-A2, nr seryjny 0085P00542, rok budowy 2005, moment udźwigu 85 kNm. Dodatkowo z lewej strony skrzyni ładunkowej zamontowany bagażnik do przewozu szyb: marka HEGLA, typ B625 28, nr seryjny 32508L, rok budowy 2000, ładowność 2000 kg, max wysokość 2800 + 45 mm.
Brak kluczy oraz dokumentów od pojazdu.

         1 [szt.]     83 800,00  zł    62 850,00 zł

3.    Samochód ciężarowy Iveco E.Cargo ML120E24 E3, 12t, nr rej. ZS 296AJ, rok prod. 2004. Pojazd z zabudową skrzyniową oraz żurawiem hydraulicznym TEREX, typ 105,2 - A2L, nr seryjny 0105P01501, rok budowy 2009, moment udźwigu 105 kNm.
Brak kluczy oraz dokumentów od pojazdu.

         1 [szt.]     85 300,00  zł    63 975,00 zł

kwoty brutto zawierają podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (Mercedes 6780 zł, MAN 8380 zł, Iveco 8530 zł). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 208371

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU. 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się
 pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 80,66mkw., z którym związany jest udział 94/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00027340/2, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 208371   [NKW: SZ1S/00208371/1]

lokal mieszkalny należy na zasadzie współności ustawowej majatkowej małżenskiej do dłużników: Małgorzata Kaczmarek, Wojciech Kaczmarek
położenie lokalu mieszkalnego: 71-440 Szczecin, ul. Żupańskiego 15/6,

Suma oszacowania wynosi 252 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 200,00zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, tj. do dnia 08-03-2015r.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO BEZ URZĄDZONEJ KW

LICYTACJA NIE DOSZŁA DO SKUTKU.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2015r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 w sali nr 12
odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego      
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 57,90 m.kw wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" (Adres spółdzielni: 71-503 Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 6)

udział przysługuje dłużnikowi: Wiesława Korzeniewska
położenie lokalu mieszkalnego: 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 18b/15,

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 wynosi 107 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     80 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 710,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22 marca 2015r.

więcej >>