STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-12-2014r. o godz. 12:00  pod adresem
78-500 Drawsko Pomorskie ul. Seminaryjna 4

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa     (zł)   Cena wywołania (zł)

1.    Śrutownica - Pisarka ABRAZIV RB 600 z odpylaczem
i przenośnikiem rolkowym     1 [szt.]     185 000,00  **)    138 750,00
2.    Linia technologiczna do malowania, komora do malowania
z komorą do utwardzania     1 [szt.]     120 000,00  **)    90 000,00
3.    Zespół przenośników rolkowych       1 [szt.]     36 000,00  **)    27 000,00
4.    Półautomat spawalniczy CBO 1050       1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
5.    Przecinarka plazmowa Thermal Dynamics MASTER XL
PLUS 75     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00


*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

więcej >>

OBWIESZCZENIE  O  I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-12-2014r. o godz. 09:00 na terenie parkingu Eurohol Robert Pawłowski, ul Gdańska 10 70-660 Szczecin

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Citroen C4 Picasso (udział 40/100) rok prod 2007,
nr rej. ZS 6456S     1 [szt.]     6 040,00  **)    4 530,00
VIN VF7UDRHJH451893


*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO 

nr KW 159454/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-12-2014r. o godz. 10:30 w w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego   

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 26,40mkw wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" w Szczecinie  (Adres spółdzielni:  70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17 ) dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 159454/8   [NKW: SZ1S/00159454/8]

Lokal należy do dłużnika: Andrzej Jasik

Położenie nieruchomości: 70-206 Szczecin, ul. Mieszka I 102/38, 

Suma oszacowania wynosi 104 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     78 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 480,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 30-11-2014r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg 

więcej >>

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 104141

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2014r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się :

druga licytacja lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 79,86mkw., z którym związany jest udział 64/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00038357/, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 104141   [NKW: SZ1S/00104141/1]

Lokal należy  do dłużnika: Emil Jencz
Położenie nieruchomości: 71-621 Szczecin, ul. Parkowa 9/4

Suma oszacowania wynosi 202 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   134 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 11-12-2014r.,

więcej >>