STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 164580

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, pokoju dziennego, kuchni, łazienki, przedpokoju, wc, o łącznej powierzchni 72,20mkw., z którym związany jest udział 7220/303710 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00144759/8, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 164580   [NKW: SZ1S/00164580/8]

Nieruchomość należy do dłużnika: Mirosław Misiuna

Położenie nieruchomości: 71-635 Szczecin, ul. Emilii Plater 7 a/5, 

Lokal nie jest zamieszkały, komornik dysponuje kluczami do lokalu. Termin oglądania lokalu wyznaczono na 20 sierpnia 2014r., w godz. 15:40-16:15.

Suma oszacowania wynosi 339 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     226 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00zł. 

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 149249

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 3 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju (pow. lokalu to 53,90 m.kw.), do którego przynależy piwnica nr 22/2 (o pow. 11,60 m.kw.), o łącznej pow. 65,50mkw., dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 149249   [NKW: SZ1S/00149249/5]. Z lokalem związany jest udział w wysokości 246/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW o nr SZ1S/00109593/9  

Lokal należy  do dłużników: Katarzyna Świerczewska oraz Józef Świerczewski na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 22/2,

Suma oszacowania wynosi 139 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     104 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-08-2014r.,

więcej >>