STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:

Aktualnie brak licytacji ruchomości

Licytacje nieruchomości:


 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19 odbędzie się:

 pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego    
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,53mkw., wpisanego  w  rejestrze  lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie  pod numerem  138037, (Adres spółdzielni:  71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26 )

Lokal należy  do dłużnika: Janina Domaradzka
Położenie nieruchomości: 71-444 Szczecin, ul.Zamoyskiego Jana 4/37,

Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     79 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. która powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2014r.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00071991/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2015r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul. Narutowicza 19  odbędzie się:

pierwsza licytacja
udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 40, w obrębie ewidencyjnym Nad Odrą 205, której obszar wynosi 0,0216 ha zabudowanej częścią budynku o funkcji warsztatowo-biurowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW SZ1S/00071991/3]

położenie udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości:   Szczecin, ul. Kadłubka
udział w nieruchomości należy do : Krzysztof Perdjon

Istnieje rozbieżność między stanem faktycznym a prawnym albowiem w księdze wieczystej nr SZ1S/00071991/3 przedmiotowa nieruchomość widnieje jako działka grutnu niezabudowana podczas gdy w wyniku dokonanych oględzin oraz na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków biegły ustalił, iż na nieruchomości znajduje się część budynku o funkcji warsztatowo-biurowej o wymiarach 6,14m x 6,16m.

Suma oszacowania wynosi 85 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     64 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 550,00zł.

Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości objęta jest podatkiem VAT,
z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie
                        podatek VAT w wysokości 23%

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 13-01-2015r., tj.w dniu poprzedzającym przetarg

więcej >>